قیمت روزانه لوله داربستی

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
قیمت تقریبی
وزن کل بندل تعداد شاخه در یک بندل
تعداد شاخه در یک بندل
وزن هر شاخه کیلو گرم
ضخامت میلیمتر
سطر خارجی میلیمتر
سایز به اینچ
طول به متر
نام محصول
------
2000
142
14
2
48
½1
6
لوله 2 اینچ
-------
2000
114
17/5
5/2
48
½1
6
لوله 2 اینچ
--------
2000
95
21
3
48
½1
6
لوله 2 اینچ

  

قیمت تقریبی
وزن کل بندل تعداد شاخه در یک بندل
تعداد شاخه در یک بندل
وزن هر شاخه کیلو گرم
ضخامت میلیمتر
سطر خارجی میلیمتر
سایز به اینچ
طول به متر
نام محصول
-------
2000
114
17/6
20
61
2
6
لوله 2 اینچ
------
2000
90
22
2/5
61
2
6
لوله 2 اینچ
-------
2000
77
26
3
61
2
6
لوله 2 اینچ

 

قیمت تقریبی
وزن کل بندل تعداد شاخه در یک بندل
تعداد شاخه در یک بندل
وزن هر شاخه کیلو گرم
ضخامت میلیمتر
سطر خارجی میلیمتر
سایز به اینچ
طول به متر
نام محصول
-------
2000
       290
7
5/1
32
1
6
لوله 1 اینچ
------
2000
220
9
2
32
1
6
لوله 1 اینچ
-------
2000
174
11/5
5/2
32
1
6
لوله 1اینچ

 

 

 

 

 

 

قیمت تقریبی
وزن کل بندل تعداد شاخه در یک بندل
تعداد شاخه در یک بندل
وزن هر شاخه کیلو گرم
ضخامت میلیمتر
سطر خارجی میلیمتر
سایز به اینچ
طول به متر
نام محصول
-------
2000
     40
50
3
       110
4
6
لوله 4 اینچ
------
2000
350
58
5/3
110
4
6
لوله 4اینچ
-------
2000
30
671
4
110
4
6
لوله 4اینچ

 

 

 

 

به علت التهاب بازار خواهشمند است جهت اخذ فی و خرید نهایی با اداره فروش6276909( 0311)تماس حاصل نمایید


تماس با ما

آدرس کارخانه
اصفهان منطقه صنعتی سه راه مبارکه نبش خیابان یازدهم
تلفن : 3331-3347-3197 (0335537)
فاکس : 03355373198

آدرس دفتر
اصفهان : خیابان نظر شرقی کوی آسیاب مجنمع آسیاب طبقه اول
تلفن : 6276897- 6275237 - 6276909 (0311)
فاکس : 6241370 (0311)

آدرس تهران :خیابان کریم خان زند روبروی پارک بهجت آباد مجتمع 1/31واحد17

تلفن :021- 88905747

Email : Info@fouladsazanco.com
  Web:WWW. fouladsazanco.com 


بخش های صادرات

تماس با ما

آدرس کارخانه
اصفهان منطقه صنعتی سه راه مبارکه نبش خیابان یازدهم
تلفن : 3331-3347-3197 (0335537)
فاکس : 03355373198

آدرس دفتر
اصفهان : خیابان نظر شرقی کوی آسیاب مجنمع آسیاب طبقه اول
تلفن : 6276897- 6275237 - 6276909 (0311)
فاکس : 6241370 (0311)

آدرس تهران :خیابان کریم خان زند روبروی پارک بهجت آباد مجتمع 1/31واحد17

تلفن :021- 88905747

Email : Info@fouladsazanco.com
  Web:WWW. fouladsazanco.com